Šesticípá a pěticípá hvězda

V současné době si připomínáme čtyřsté výročí smrti Rabbiho Löwa a jeho místo v dějinách a kultuře naší země. Z řad českých Židů však vzešlo i mnoho jiných vynikajících duchovních vůdců, ale také spisovatelů, novinářů, podnikatelů a dalších významných osobností. Bohužel i „revolucionářů“ typu Rudolfa Slánského, jejichž historická role kladná rozhodně nebyla. I mezi Židy, kteří vstoupili do komunistické strany, je ovšem nutné rozlišovat. Když jsem 24. listopadu 2008 na těchto stránkách psal o tragickém osudu Rudolfa Margolia, převyprávěl jsem jeho příběh v rámci určitého schématu, a to dokonce bez prostudování některých základních pramenů. Proto bych se rád nyní Margoliovu osudu a vůbec novodobým dějinám českých Židů věnoval znovu se snahou o hlubší porozumění.[ více ]

pondělí 24. srpen 2009 08:47 | Reputace článku: 15,04

Dobové souvislosti a nadčasový odkaz Majestátu

Tento týden uplyne rovných čtyři sta let od vydání jednoho z nejpozoruhodnějších dokumentů českých dějin - Majestátu Rudolfa II. V době, kdy byla v celé Evropě víra v područí mocenské politiky, neměl tento pokus o uzákonění náboženské svobody šanci na trvalý úspěch. To však nic nemění na významu Majestátu, jehož myšlenky jsou nadčasové a stále aktuální.[ více ]

úterý 7. červenec 2009 08:20 | Reputace článku: 12,24

Co měl Hácha dělat?

V "papírových" Lidovkách jsem si dnes ráno přečetl komentář Bohumila Doležala "Máme co oslavovat?". Autor v něm mj. konstatuje, že v době nacismu hrozila našemu národu genocida a že "Edvardu Benešovi se dá vyčítat tisíc a jedna věc, jen ne to, že v okamžiku, kdy ČSR nepříliš důstojně opustili její spojenci, nezatroubil k boji s hitlerovským Německem". Vzápětí pak - dle mého dojmu nelogicky - přechází k postavě Emila Háchy a tvrdí:[ více ]

pondělí 11. květen 2009 10:20 | Reputace článku: 14,81

Křížová cesta Emila Háchy

Dnes je tomu přesně sedmdesát let, co byl Národním shromážděním zvolen třetí prezident Československé republiky. Stal se jím dosavadní prezident Nejvyššího správního soudu dr. Emil Hácha, na jehož kandidatuře se už předem shodly všechny politické strany s výjimkou komunistů.[ více ]

neděle 30. listopad 2008 00:34 | Reputace článku: 20,65

„Drahá Hedo, věř neochvějně straně...“

Před několika dny vyšel v Lidovkách pozoruhodný příspěvek profesora Igora Lukeše (1), připomínající úděsný proces s Rudolfem Slánským a spol., zahájený 20. listopadu 1952. Autor v něm vzdává hold jedné z obětí tohoto procesu Rudolfu Margoliovi a jeho statečné ženě Hedě. Rád bych jeho článek jednak doplnil, jednak s ním do jisté míry i polemizoval.[ více ]

pondělí 24. listopad 2008 12:51 | Reputace článku: 17,01

28. říjen a stíny prvorepublikové ideologie

Za několik dní si budeme připomínat devadesáté výročí vzniku Československa. Mnohé nasvědčuje tomu, že doba už konečně dozrála k nepředpojaté, kritické reflexi tohoto výročí. Za jedno z takových znamení doby pokládám i seriál o zaniklém Rakousko-Uhersku, který v těchto dnech vychází v časopise Reflex. V jeho zatím poslední části historik Jiří Rak píše, že oficiální tezi první republiky představovala „pokulhávající interpretace T. G. Masaryka“, podle níž první světová válka byla součást „světové revoluce“; šlo v ní prý „o boj moderních demokracií (včetně carského Ruska!) proti zastaralým teokraciím (včetně konstitučního Rakouska!); o destruktivní síle moderního nacionalismu ,prezident Osvoboditel’ nehovořil.“[ více ]

pondělí 20. říjen 2008 12:47 | Reputace článku: 11,30

Milada Horáková versus Brožová-Polednová

Někdejší komunistická prokurátorka, dnes sedmaosmdesátiletá Ludmila Brožová-Polednová, požádala o „odklad“ trestu šesti let odnětí svobody, ke kterému byla odsouzena za svůj podíl na justiční vraždě Milady Horákové a na dalších zločinech padesátých let. Vida, ještě nedávno tato osoba zaujímala heroickou pózu mučednice stalinismu, když prohlašovala, že je připravena umřít ve vězení, a nyní se ukazuje, že tato póza nebyla myšlena vážně. To však není podstatné. Podstatné je, že tato tragická stařena své verdikty nad údajnými sabotéry, imperialistickými špióny a vatikánskými agenty dodnes obhajuje a není schopna projevit nad svými zločiny žádnou lítost...[ více ]

pondělí 13. říjen 2008 09:34 | Reputace článku: 14,63

Mnichov a 28. říjen

Motto: „Pánbů nám dal moc málo fantasie. Moc bychom si mohli ušetřit s trochou představivosti. Jenže my měli asi tolik fantasie jako nově narozené tele z nepříliš inteligentních rodičů. Byli bychom včas museli udělat nějakou konfederaci malých národů. Tuhle mně někdo vyprávěl, že k němu přišel domovník a řekl mu, že se půjde na brigádu. Vykopávat France Josefa.... Jenže dnes na to už je pozdě. Teď nám už žádnou kooperativu nepovolí. Tak budeme každý koukat ten krámek udržet, jak dlouho to půjde, ale nakonec zkrachujeme jeden jako druhý. A my to tady odneseme nejvíc...“ (Jan Masaryk)[ více ]

pondělí 29. září 2008 12:26 | Reputace článku: 9,85

Čiň čertu dobře...

Před šedesáti lety, 3. září 1948, zemřel druhý prezident Československé republiky dr. Edvard Beneš. V tomto příspěvku bych rád krátce shrnul poslední období Benešova politického působení, jež bylo ve znamení spolupráce s komunisty. Laskavému čtenáři předkládám ke zvážení, zda se tento příběh dá shrnout známým příslovím, naznačeným v titulku.[ více ]

středa 3. září 2008 07:16 | Reputace článku: 9,89

Z dějin Kavkazu

Roku 1783 byl vyhlášen ruský protektorát nad Gruzií a začalo postupné připojování této země k Rusku. Ve stejném roce založili Rusové pevnost Vladikavkaz (dnešní hlavní město Severní Osetie). Její název (Vládni Kavkazu!) vyjadřoval odhodlání carského Ruska ovládnout celý Kavkaz, a to i za cenu vyhubení kavkazských národů, které s touto ideou nebyly srozuměny. Od té doby až dodnes je ruská politika v tomto regionu stále stejná. Je založena na zásadě, že neposlušné rebely je třeba potřít.[ více ]

úterý 12. srpen 2008 07:14 | Reputace článku: 24,34

Před čtyřiceti lety Čečenci umírali za Československo

Ruský medvěd se zase jednou oděl rouchem beránčím a ústy generálporučíka Bužinského nás na setkání s novináři v Lidovém domě 8. července 2008 ujistil: „Jsme rozumní lidé, nebudeme nikoho bombardovat. Od konce druhé světové války jsme nikoho nebombardovali.“ Hezká slova. Až na to, že podle zprávy OSN z 2. dubna 1996 bylo při ruském bombardování Čečenska zabito 40.000 civilistů.[ více ]

čtvrtek 10. červenec 2008 06:06 | Reputace článku: 12,32

Nevíra v násilí jako odkaz českých dějin

Premiér Topolánek obdivuje bratry Mašíny coby symbol krvavého boje proti komunistické diktatuře a touží po umístění americké vojenské základny na českém území. Tyto postoje jistě dobře zapadají do „chlapácké“ image současného předsedy české vlády. Nakolik jsou ale blízké duchu našeho národa a odkazu jeho dějin? Odpověď je možné vyčíst z článku francouzského historika Alaina Soubigou „Češi, národ intelektuálů“ (Lidové noviny, 29. 10. 2005, roč. 18, č. 253, příloha Orientace s. V).[ více ]

středa 18. červen 2008 10:18 | Reputace článku: 13,13

Vít Machálek

Vít Machálek

Politika, morálka, náboženství, historie, kultura.

Svým vzděláním a profesí jsem religionista a historik, zabývající se církevními dějinami, vztahy mezi různými náboženstvími, psychologií náboženství, náboženskými motivy v populární hudbě aj. Jsem také autorem životopisu Emila Háchy (Prezident v zajetí, Praha: Regulus, 1998). Osobně se angažuji v mezináboženském dialogu jako jeho křesťanský účastník (viz www.mezinabozensky-dialog.wz.cz).

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora