Do naha svlečení otroci

Od 11. září 2001 vládne na Západě strach. Politikové mluví o potřebě zajistit bezpečnost před teroristy a lidé na to slyší. Vtip je ovšem v tom, že dosažení takovéto bezpečnosti vůbec není v lidských silách, takže do nemožnosti stupňovaná bezpečnostní opatření mohou mít jen jediný opravdu zaručený efekt: čím dál větší pošlapávání svobody a ponižování lidské důstojnosti.[ více ]

pondělí 4. leden 2010 07:09 | Reputace článku: 10,68

Co cizinci nechápou

Lidovky zasluhují uznání za to, že často píší o pohledu cizinců na českou společnost a nastavují nám tak zrcadlo. Jen v posledních týdnech mě na stránkách Lidových novin zaujaly dva komentáře na toto téma. Týkaly se úžasu cizinců nad „laciným“ způsobem oblékání českých žen a nad tím, že Čechům nevadí nemravné sexuální chování politiků. Věcí, které u nás cizinci nemohou pochopit, je ovšem mnohem víc. Zmínil bych ještě aspoň toleranci vůči úplatkářství a zlodějnám a naopak intoleranci vůči náboženské víře.[ více ]

úterý 11. srpen 2009 08:11 | Reputace článku: 17,63

Odpověď, která v Lidových novinách chyběla

V pondělních Lidovkách se v rubrice „Poraďte si navzájem“ objevila otázka, co mohou rodiče dělat, když jsou jejich děti ve škole vystaveny nevhodné sexuální výchově (zahrnující mj. přednášky na téma „jak se bránit početí?“). V odpovědích na ni se žádná rada, o kterou by tazatelé stáli, neobjevila. Nejvstřícnější reakcí, která v diskusi zazněla, bylo rezignované „proti této školní výchově se nedá dělat asi nic“. Odpovědí Akademie LN dokonce bylo: „...uděláte nejlépe, když se proti takzvané sexuální výchově bránit nebudete.“ (1)[ více ]

středa 28. leden 2009 07:47 | Reputace článku: 14,31

Směřuje Západ k novému totalitarismu?

V dnešních Lidovkách jsem si se zděšením přečetl příběh, který se odehrál v rodině české exulantky, která před totalitarismem uprchla do Spojených států. Její sedmnáctiletý syn Julien studoval soukromou francouzsko-americkou školu Lycée International de Los Angeles. Rodiče do jeho studia investovali veliké peníze, ale Julien studium nedokončil. A to za okolností, které připomínají Kunderův "Žert" anebo romány Franze Kafky.[ více ]

pondělí 15. září 2008 17:34 | Reputace článku: 10,23

Kultura smrti

Před několika dny jsme se v Lidových novinách mohli dočíst o tom, že německý politik Roger Kusch, velký zastánce eutanazie a představitel sdružení na podporu asistované sebevraždy, uspořádal zvláštní tiskovou konferenci. Pochlubil se na ní novinářům, že pomohl zemřít 79leté důchodkyni Bettině Schardtové. „Přítomným novinářům také pustil část videonahrávky se Schardtovovou. Ta na záznamu mimo jiné uvádí: 'Nemůžu říci, že bych trpěla, ale pohybuji se s obtížemi.'“ Paní Schardtová „nebyla nevyléčitelně nemocná, angažovala se ve věcech veřejných a byla aktivní v lokální politice“. Přesto se „rozhodla zemřít. Bála se totiž, že bude muset jít do domova s pečovatelskou službou.“ (1)[ více ]

čtvrtek 10. červenec 2008 07:01 | Reputace článku: 13,22

XVIII. Letní filosofická škola na Sázavě

2. července 2008 začala na Sázavě (okres Benešov) již po osmnácté Letní filosofická škola, kterou každoročně pořádá Nadace Světový étos - Centrum Prokopios.[ více ]

středa 9. červenec 2008 01:27 | Reputace článku: 8,55

"Lékařské služby" pro "Polku s břichem"

27. června 2008 vyšel v Lidových novinách cynický článek polského novináře Aureliusze M. Pedziwola "Polka s břichem jede za hranice", věnovaný tzv. potratové turistice. Autor v něm s uspokojením píše o tom, že tmářské "ultrakatolické organizace" sice v Polsku dosáhly omezení legality umělých potratů, nicméně stejně odstrouhaly, protože polské ženy "mohou využít toho, co Polsku přinesl vstup do Evropské unie: volného nebe nad Evropou a volného trhu práce v mnoha starých členských zemích, které zároveň znamenají i volnou cestu k lékařským službám, jež jsou v Polsku nedostupné. Jako například interrupce." (http://www.lidovky.cz/polka-s-brichem-jede-za-hranice-deq-/ln_noviny.asp?c=A080627_000043_ln_noviny_sko&klic=226210&mes=080627_0)[ více ]

pátek 27. červen 2008 15:44 | Reputace článku: 8,06

Čí lidská práva hájí humanrightismus?

Předem se omlouvám všem, kteří nepatří k příznivcům prezidenta Klause a jeho oblíbený novotvar "humanrightismus" nemají rádi. Chtěl bych nicméně už titulkem poukázat na zarážející rozpor: na jedné straně stojí pojem "lidská práva", dávající smysl pouze v případě, že se tato práva týkají ve stejné míře všech lidí bez rozdílu, a na straně druhé reálně uplatňovaná ideologie lidských práv, která očividně preferuje práva jedněch před právy druhých.[ více ]

čtvrtek 12. červen 2008 17:49 | Reputace článku: 13,79

Vít Machálek

Vít Machálek

Politika, morálka, náboženství, historie, kultura.

Svým vzděláním a profesí jsem religionista a historik, zabývající se církevními dějinami, vztahy mezi různými náboženstvími, psychologií náboženství, náboženskými motivy v populární hudbě aj. Jsem také autorem životopisu Emila Háchy (Prezident v zajetí, Praha: Regulus, 1998). Osobně se angažuji v mezináboženském dialogu jako jeho křesťanský účastník (viz www.mezinabozensky-dialog.wz.cz).

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora