Sex a vztahy podle církve

Čtenářem Lidovek jsem již moho let a jen těžko už bych se bez nich obešel. Bez jedné jejich části bych se však obešel velmi rád. Mám na mysli sobotní přílohu Relax se seriálem o „kamarádkách z Letné“, horlivých vyznavačkách freudiánského náboženství Sexu. Někdy mám pocit, že stoupenci tohoto kultu vnímají křesťanství jako konkurenční náboženství, a proto často cítí potřebu na ně útočit... V posledním Relaxu se vedle kamarádek z Letné objevil i článek „Sex a vztahy podle církve“. (1) Tento text, na první stránce Lidovek avizovaný upoutávkou „Co vše katolíci nesmějí?“, zjevně bezděčně vychází z freudiánského chápání náboženství jako systému iracionálních příkazů a zákazů. Tedy z úhlu pohledu, který jako by nebral v potaz skutečnost, že křesťanství má něco společného s vírou a láskou...[ více ]

pondělí 1. únor 2010 08:15 | Reputace článku: 15,00

O Ježíšově ateismu a zbožnosti církevníků

Podle psychologa Gordona Allporta je jedním z hlavních důvodů odklonu vzdělaných a inteligentních lidí od křesťanství zatíženost církví předsudky. Tentýž autor současně poznamenává, že předsudky nemají nic společného s křesťanským poselstvím. Jsou druhotným, nenáboženským balastem, kterým církve zatěžují lidé, kteří v nich spíše než víru hledají bezpečnou a nadřazenou skupinu, ke které by mohli patřit. (1) Teologové v této souvislosti upozorňují na to, že "jestliže se dnes mnozí ptají, která z církví je tou pravou, je třeba říci, že 'pravda není v žádné církvi, pokud ji chápeme v odloučení od jiných a ve výlučném zdůrazňování sebe' (P. Evdokimov). Jinými slovy, kdo hledá 'tu pravou církev' proto, aby mohl odsoudit ty ostatní, nebude katolíkem, ani když vstoupil do katolické církve." (2)[ více ]

středa 20. leden 2010 07:16 | Reputace článku: 14,64

Vězeňkyně inkvizice bude blahořečena

Minulý týden se v médiích objevila zpráva, že papež schválil blahořečení Mary Wardové. (1) Připomněla mi slova, kterými se Benedikt XVI. před časem vyjádřil k otázce uplatnění žen v katolické církvi: „...myslím si, že si samy ženy svým rozmachem a svou silou, takřka svou převahou, svou duchovní potencí dokáží zjednat patřičné postavení. A měli bychom se pokoušet naslouchat Bohu, abychom nebyli překážkou, nýbrž abychom se těšili z toho, že se ženám v církvi, počínaje Matkou Boží a Marií Magdalenou, dostává vlastního a náležitého postavení.“ (2) V příběhu Mary Wardové sice někteří „mužové církve“ zjevně Bohu nenaslouchali a překážkou uplatnění jejích hřiven byli, nicméně tato podivuhodná žena si svou duchovní potencí patřičné postavení zjednat dokázala. Pravda, až dlouho po své smrti...[ více ]

pondělí 11. leden 2010 08:40 | Reputace článku: 11,72

O církvi, Solidaritě a prostitutkách

V minulých dnech média připomínala pětadvacáté výročí mučednické smrti kněze Jerzyho Popiełuszka, zavražděného polskou tajnou službou. V této souvislosti mě nejvíce zaujala slova pražského pomocného biskupa Václava Malého, který před dvaceti lety patřil k hlavním postavám naší sametové revoluce: „Kněz Popiełuszko se nebál podporovat Solidaritu, nezůstal uzavřen v hranicích kostela, přijímal i lidi, kteří se s církví neidentifikovali. Stal se symbolem a i pro mě je jím dodnes.“[ více ]

pondělí 26. říjen 2009 06:59 | Reputace článku: 14,85

Pozor, přijíždí „rasistická osoba“!

Ve včerejší Mladé frontě Dnes mne zaujal článek o tom, že na Facebooku už vzniklo šest skupin protestujících proti papežově návštěvě v České republice. Protipapežským aktivistům prý nejvíc vadí Benediktova minulost, spojená s členstvím v Hitlerjugend. Z jejich vyjádření článek cituje například výzvu Ondřeje Horáka k uspořádání demonstrace „proti návštěvě tohoto fašistického, prolhaného, falešného a zlodějského papeže“ či slova Vladimíra Záruby, který nesouhlasí „s vyhazováním státních peněz na ochranu rasistické osoby, jako je Benedikt XVI.“.[ více ]

středa 23. září 2009 07:18 | Reputace článku: 16,64

Architekt vesmíru a Bůh lásky

Před několika dny jsem na tomto blogu psal o otázkách spojených se vznikem a vývojem vesmíru, které se někteří vědci a filosofové snaží zodpovídat naturalisticky (tj. výhradně s odkazem na přirozené procesy probíhající v přírodě), zatímco mnozí jiní lidé považují za daleko racionálnější tezi, že jak vesmír, tak život, který v něm existuje, jsou výsledkem působení inteligentního činitele. Uznání inteligentního designéra či architekta evoluce samozřejmě ještě není totožné s křesťanskou vírou v Boha. Pro někoho však může představovat první krok na cestě k ní.[ více ]

pondělí 22. červen 2009 08:03 | Reputace článku: 11,33

O Darwinovi věcně a bez frází

Před několika týdny probíhala (mj. i na stránkách tištěných a internetových Lidovek) diskuse o Darwinově evoluční teorii, inspirovaná seminářem Centra pro ekonomiku a politiku a svérázným vystoupením prezidentova spolupracovníka Petra Hájka. Podobně jako tolik jiných debat o darwinismu se i ona bohužel do značné míry odehrávala jen na úrovni souboje frází a hesel („nepocházíme z opice“ vs. „pocházíme z opice“, „inteligentní plán“ vs. „evoluce“ apod.). Proto pro mne bylo nesmírně úlevné, když jsem si nyní mohl přečíst kapitolu o evoluci v čerstvě vydané knize Dineshe D’ Souzy „Křesťanství a ateismus úplně jinak“ (Praha, nakl. Ideál, 2009). D’ Souza představuje myslitele, který „nekope“ ani za darwinisty ani za antidarwinisty, ale zamýšlí se nad daným tématem věcně a nepředpojatě.[ více ]

středa 17. červen 2009 13:15 | Reputace článku: 16,69

Jan Pavel II. a pád komunismu

16. října 2008 v 18 hodin a 43 minut uplyne přesně třicet let od chvíle, kdy se na balkonu baziliky svatého Petra v Římě objevil kardinál Pericle Felici a oznámil shromážděným věřícím, že katolická církev má nového papeže, kterým se stal polský kardinál Karol Wojtyła. Byla to chvíle, která se zapsala do dějin církve i světa a výrazně ovlivnila zvláště také další osudy národů střední a východní Evropy, už přes třicet let ovládaných komunistickými režimy. Papežem se stal příslušník jednoho z těchto národů, muž, který posléze neváhal vyzvat západní státníky, aby přestali uznávat jaltské rozdělení Evropy a umožnili zemím v sovětské „sféře vlivu“ znovu získat svobodu.[ více ]

středa 15. říjen 2008 07:25 | Reputace článku: 14,97

Dvojí život Pia XII.

Na dnešní den připadá padesáté výročí smrti Pia XII., papeže, které stál v čele katolické církve ve snad vůbec nejhorším období dějin lidstva: v době druhé světové války, vyhlazovacích koncentračních táborů a holokaustu. Za jeho života demokraticky smýšlející lidé vesměs nepochybovali o tom, že Pius XII. učinil pro oběti těchto hrůz v rámci svých omezených možností maximum a v tragické době obstál. Po své smrti však byl označen za „Hitlerova papeže“ a spoluviníka vyhlazování Židů.[ více ]

čtvrtek 9. říjen 2008 08:00 | Reputace článku: 12,21

Katolická církev a Martin Luther

21. září letošního roku si Němci na shromáždění ve Wittenbergu připomněli Martina Luthera, který právě před 500 lety začal přednášet na wittenberské univerzitě. Začaly tak přípravy na oslavu 500. výročí Lutherova vystoupení s 95 protiodpustkovými tezemi, které připadne na 31. října 2017. Shromáždění ve Wittenbergu se zúčastnil i katolický magdeburský biskup Gerhard Feige, nástupce biskupa Albrechta Braniborského, kterému kdysi Luther své teze poslal. K Lutherovi se současně vyjádřil také předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, kardinál Walter Kasper, který vysvětlil současný katolický pohled na německého reformátora: „Jakkoli z Luthera zpětně katolíka neuděláme, i my se máme od něj co učit, a to zvláště nebudeme-li na něj hledět jen z pozice jeho polemických spisů, ale i na základě jeho hymnů a komentářů k Bibli, které jsou plné duchovní síly.“[ více ]

pondělí 6. říjen 2008 09:36 | Reputace článku: 11,44

Biskupky jako ztělesnění Snoubence?

Před časem vzbudilo zájem médií rozhodnutí synodu anglikánské církve umožnit ženám svěcení na biskupky. V tisku se objevily i zprávy o tom, že „konzervativní“ část anglikánské církve s tímto rozhodnutím hluboce nesouhlasí a někteří její příslušníci (mj. biskup Andrew Burnham) přestupují do katolické církve.[ více ]

čtvrtek 11. září 2008 15:36 | Reputace článku: 7,59

Pavel VI. a jeho zápas se svědomím

Na tyto dny připadají dvě kulatá výročí, týkající se Giovanniho Montiniho alias papeže Pavla VI. (1963-1978). Před třiceti lety, 6. srpna 1978, tento papež zemřel; a před čtyřiceti lety, 25. července 1968, vydal encykliku Humanae vitae (O správném pořádku při předávání lidského života). Tento dokument odmítající umělou antikoncepci sice v mimocírkevních kruzích určitě četl jen málokdo, jeho obsah však přesto dodnes patří mezi témata, kterým se „světská“ média ve vztahu ke katolické církvi věnují nejčastěji. A to takřka vždy s vyzněním pro církev krajně negativním.[ více ]

pondělí 4. srpen 2008 19:50 | Reputace článku: 13,45

Lee Strobel: Kauza Stvořitel

„Nevěřte žádným nevědeckým pohádkám o vzniku světa, když je jasný, že na počátku potkal kyslík dva vodíky.”[ více ]

úterý 22. červenec 2008 09:23 | Reputace článku: 17,98

Výchova ve velkých světových náboženstvích

Psycholog Jeroným Klimeš nedávno publikoval v Lidových novinách závažný příspěvek „Proč přišli o body? Nikdo je nevychoval“. Zabýval se v něm největším problémem, týkajícím se výchovy dětí v naší společnosti: Velká část rodičů nepředkládá svým dětem žádný ucelený hodnotový systém, žádnou víru a dokonce ani žádnou ideologii. „Od rodičů velice často slýcháme větu: 'Až bude velký, tak se rozhodne sám.' To je ale zrádný trend“ (Klimeš, 2008: 10).[ více ]

pondělí 16. červen 2008 10:29 | Reputace článku: 15,79

Vít Machálek

Vít Machálek

Politika, morálka, náboženství, historie, kultura.

Svým vzděláním a profesí jsem religionista a historik, zabývající se církevními dějinami, vztahy mezi různými náboženstvími, psychologií náboženství, náboženskými motivy v populární hudbě aj. Jsem také autorem životopisu Emila Háchy (Prezident v zajetí, Praha: Regulus, 1998). Osobně se angažuji v mezináboženském dialogu jako jeho křesťanský účastník (viz www.mezinabozensky-dialog.wz.cz).

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora