Obnovme habsburskou monarchii

středa 10. únor 2010 12:23

Prezidentské volby na Ukrajině znovu ukázaly, že tento stát jako jeden celek fakticky neexistuje. Oblasti se středoevropskou politickou tradicí a kulturou na západě dnešní Ukrajiny mají jen velmi málo společného s jazykově i politicky poruštěným východem. Za kreativní řešení bych považoval rozdělení Ukrajiny a nové politické uspořádání celé střední Evropy. Navrhuji obnovit habsburskou monarchii, která by zahrnovala Čechy, Moravu, Slezsko, Slovensko, Podkarpatskou Rus, Halič, Bukovinu, rakouské země, Maďarsko, Slovinsko a Chorvatsko. V případě rozpůlení Ukrajiny by se mohlo jednat i o celou její "oranžovou" část. Naše obnovená říše by pak v rámci Evropy samozřejmě hrála mnohem významnější roli než Německo nebo Francie.

Vít Machálek

Vít Machálek

Vít Machálek

Politika, morálka, náboženství, historie, kultura.

Svým vzděláním a profesí jsem religionista a historik, zabývající se církevními dějinami, vztahy mezi různými náboženstvími, psychologií náboženství, náboženskými motivy v populární hudbě aj. Jsem také autorem životopisu Emila Háchy (Prezident v zajetí, Praha: Regulus, 1998). Osobně se angažuji v mezináboženském dialogu jako jeho křesťanský účastník (viz www.mezinabozensky-dialog.wz.cz).

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora