Do naha svlečení otroci

pondělí 4. leden 2010 07:09

Od 11. září 2001 vládne na Západě strach. Politikové mluví o potřebě zajistit bezpečnost před teroristy a lidé na to slyší. Vtip je ovšem v tom, že dosažení takovéto bezpečnosti vůbec není v lidských silách, takže do nemožnosti stupňovaná bezpečnostní opatření mohou mít jen jediný opravdu zaručený efekt: čím dál větší pošlapávání svobody a ponižování lidské důstojnosti.

Silvestrovské Lidovky přinesly zprávu, že v Nizozemí se budou muset při letech do Spojených států „všichni cestující podrobit prohlídce speciálními letištními skenery, které lidem vidí i pod oblečení“. (1) Bohužel se ani v nejmenším nejednalo o silvestrovský žertík. Instalace těchto skenerů se na letištích po celém západním světě plánuje už mnoho let (současná kauza nigerijského teroristy je v tomto ohledu jen záminkou) a pro podrobování cestujících této perverzní proceduře se už vyslovil i šéf divize bezpečnosti v Ruzyni Martin Hlava. Kromě pár lidskoprávních organizací proti tomu ani nikdo moc neprotestuje. Zdá se, že veřejnost je vcelku srozuměná s logikou, že skener sice „svléká do naha, výbušninu by ale objevil“. (2) A to je přece nejpodstatnější...

Nedostáváme se ale přijetím této logiky na strašlivé scestí? Co když obyvatelé Západu posléze s překvapením zjistí, že už nežijí ve svobodné, ale v totalitní společnosti, v níž jim Velký bratr nahlíží i do jejich nejintimnějšího soukromí? Víc než kdy dřív mi dnes běhá mráz po zádech při čtení osm let starého zamyšlení filosofa Mikuláše Lobkowicze:

„Ve světě, z něhož se náboženská přesvědčení vytrácejí jako mouchy před zimou, se stane nejvyšší hodnotou pouhé zůstat naživu, časem dokonce přežít bez úhony. Již Hegel ukázal svou dialektikou pána a raba, že ten, kdo chce přežít za každou cenu, se tím odsuzuje k otroctví. Není nic jednoduššího než hrozba: ,Nepodrobíš-li se, usmrtím tě!’ - Stát je tu mimo jiné k tomu, aby takovým hrozbám zabránil. Ve sporné situaci však může nadělat ze svých občanů otroky - ve jménu bezpečnosti všech.“ (3)


Poznámky:

1) Nizozemci zavedou tělesné skenery. Lidové noviny, 31. 12. 2009, roč. 22, č. 302, s. 6.
2) Šupová, Tereza. Skener svléká do naha, výbušninu by ale objevil. Lidové noviny, 29. 12. 2009, roč. 22, č. 300, s. 2.
3) Lobkowicz, Mikuláš. Svoboda - anebo bezpečnost? Katolický týdeník, 28. 7. 2002, roč. 13, č. 30, příloha Perspektivy, č. 7, s. 2.
Vít Machálek

Vít Machálek

Vít Machálek

Politika, morálka, náboženství, historie, kultura.

Svým vzděláním a profesí jsem religionista a historik, zabývající se církevními dějinami, vztahy mezi různými náboženstvími, psychologií náboženství, náboženskými motivy v populární hudbě aj. Jsem také autorem životopisu Emila Háchy (Prezident v zajetí, Praha: Regulus, 1998). Osobně se angažuji v mezináboženském dialogu jako jeho křesťanský účastník (viz www.mezinabozensky-dialog.wz.cz).

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora