Výpisky z četby někdejšího tisku ČSSD

Při přehrabování se písemnostmi a starými časopisy z pozůstalosti po svém otci jsem dnes narazil na výtisky Práva lidu a dalších sociálně demokratických tiskovin z období kolem roku 1989. Dýchl z nich na mne tehdejší étos, velmi odlišný od dnešního...[ více ]

pondělí 29. duben 2013 10:36 | Reputace článku: 12,51

Malá vzpomínka na Martina Čermáka

Před sto lety se narodil muž, jehož hlas pro mne a pro mnoho jiných představoval takřka synonymum Hlasu Ameriky. V osmdesátých letech jsem se vždy celý týden těšil, až z vln této "štvavé vysílačky" zazní Nedělní zápisník Martina Čermáka.[ více ]

sobota 2. březen 2013 09:51 | Reputace článku: 8,92

Plachá zbožnost Karla Schwarzenberga

Tento příspěvek je volným pokračováním článku „Plachá zbožnost Karla Čapka“, v němž jsem na tomto blogu před více než čtyřmi lety psal mj. o Čapkově uměleckém krédu, podle kterého umělec může ve svém díle překračovat sebe sama, tj. sloužit Bohu – anebo sloužit jen sám sobě, tj. ďáblu. Něco podobného zřejmě platí i o politikovi…[ více ]

úterý 22. leden 2013 08:49 | Reputace článku: 13,84

Vykoupení Johnnyho Cashe

Letošní rok je pro české příznivce legendárního amerického zpěváka Johnnyho Cashe (1932–2003) rokem hned dvojí radosti: v minulých týdnech vyšlo jednak album Pavla Bobka „Víc nehledám...: Pocta písním, které zpíval Johnny Cash“, jednak poslední album samotného Cashe, nazvané „American VI: Ain’t No Grave“. Toto album obsahuje písně nahrané Johnnym těsně před jeho smrtí a vyjadřující jeho neotřesitelnou víru ve zmrtvýchvstání. O letošních Velikonocích tedy mé myšlenky zalétají i k Johnnymu Cashovi. S dnešním dnem – Velkým pátkem – mám spojenu především jeho starší píseň „Redemption“. O své víře v Krista, jehož smrt na kříži nám přinesla spásu, v ní zpívá muž, který sám nad sebou vynesl rozsudek smrti, aby pak zcela nečekaně prožil zkušenost záchrany. Tento příběh bych zde nyní rád vyprávěl.[ více ]

pátek 2. duben 2010 08:37 | Reputace článku: 14,39

Obnovme habsburskou monarchii

Prezidentské volby na Ukrajině znovu ukázaly, že tento stát jako jeden celek fakticky neexistuje. Oblasti se středoevropskou politickou tradicí a kulturou na západě dnešní Ukrajiny mají jen velmi málo společného s jazykově i politicky poruštěným východem. Za kreativní řešení bych považoval rozdělení Ukrajiny a nové politické uspořádání celé střední Evropy. Navrhuji obnovit habsburskou monarchii, která by zahrnovala Čechy, Moravu, Slezsko, Slovensko, Podkarpatskou Rus, Halič, Bukovinu, rakouské země, Maďarsko, Slovinsko a Chorvatsko. V případě rozpůlení Ukrajiny by se mohlo jednat i o celou její "oranžovou" část. Naše obnovená říše by pak v rámci Evropy samozřejmě hrála mnohem významnější roli než Německo nebo Francie.[ více ]

středa 10. únor 2010 12:23 | Reputace článku: krátký

Uprchlíci před Adolfem Putinem

Když jsem ráno vytáhl ze schránky dnešní Lidovky a začetl se do nich, vrátil jsem se hned v duchu do dob „čečenských válek“ po roce 1994 a 1999, kdy Lidové noviny prostřednictvím Jaromíra Štětiny a Petry Procházkové o ruských taženích na Kavkaze referovaly způsobem, před kterým nezbývalo než smeknout. Také za dnešní články „Senátor Štětina ukrývá Čečence, stát mu zamítl azyl“, „Banální příběh. Jenže jde o život“ a „Azyl před soudem“, jakož i za rozhovor se synem Rusy zavražděného čečenského prezidenta Aslana Maschadova „Můj otec nebyl žádný Usáma bin Ládin“ bych chtěl Lidovkám poděkovat.[ více ]

středa 10. únor 2010 10:06 | Reputace článku: 12,28

Sex a vztahy podle církve

Čtenářem Lidovek jsem již moho let a jen těžko už bych se bez nich obešel. Bez jedné jejich části bych se však obešel velmi rád. Mám na mysli sobotní přílohu Relax se seriálem o „kamarádkách z Letné“, horlivých vyznavačkách freudiánského náboženství Sexu. Někdy mám pocit, že stoupenci tohoto kultu vnímají křesťanství jako konkurenční náboženství, a proto často cítí potřebu na ně útočit... V posledním Relaxu se vedle kamarádek z Letné objevil i článek „Sex a vztahy podle církve“. (1) Tento text, na první stránce Lidovek avizovaný upoutávkou „Co vše katolíci nesmějí?“, zjevně bezděčně vychází z freudiánského chápání náboženství jako systému iracionálních příkazů a zákazů. Tedy z úhlu pohledu, který jako by nebral v potaz skutečnost, že křesťanství má něco společného s vírou a láskou...[ více ]

pondělí 1. únor 2010 08:15 | Reputace článku: 15,00

O Ježíšově ateismu a zbožnosti církevníků

Podle psychologa Gordona Allporta je jedním z hlavních důvodů odklonu vzdělaných a inteligentních lidí od křesťanství zatíženost církví předsudky. Tentýž autor současně poznamenává, že předsudky nemají nic společného s křesťanským poselstvím. Jsou druhotným, nenáboženským balastem, kterým církve zatěžují lidé, kteří v nich spíše než víru hledají bezpečnou a nadřazenou skupinu, ke které by mohli patřit. (1) Teologové v této souvislosti upozorňují na to, že "jestliže se dnes mnozí ptají, která z církví je tou pravou, je třeba říci, že 'pravda není v žádné církvi, pokud ji chápeme v odloučení od jiných a ve výlučném zdůrazňování sebe' (P. Evdokimov). Jinými slovy, kdo hledá 'tu pravou církev' proto, aby mohl odsoudit ty ostatní, nebude katolíkem, ani když vstoupil do katolické církve." (2)[ více ]

středa 20. leden 2010 07:16 | Reputace článku: 14,64

Vězeňkyně inkvizice bude blahořečena

Minulý týden se v médiích objevila zpráva, že papež schválil blahořečení Mary Wardové. (1) Připomněla mi slova, kterými se Benedikt XVI. před časem vyjádřil k otázce uplatnění žen v katolické církvi: „...myslím si, že si samy ženy svým rozmachem a svou silou, takřka svou převahou, svou duchovní potencí dokáží zjednat patřičné postavení. A měli bychom se pokoušet naslouchat Bohu, abychom nebyli překážkou, nýbrž abychom se těšili z toho, že se ženám v církvi, počínaje Matkou Boží a Marií Magdalenou, dostává vlastního a náležitého postavení.“ (2) V příběhu Mary Wardové sice někteří „mužové církve“ zjevně Bohu nenaslouchali a překážkou uplatnění jejích hřiven byli, nicméně tato podivuhodná žena si svou duchovní potencí patřičné postavení zjednat dokázala. Pravda, až dlouho po své smrti...[ více ]

pondělí 11. leden 2010 08:40 | Reputace článku: 11,72

Do naha svlečení otroci

Od 11. září 2001 vládne na Západě strach. Politikové mluví o potřebě zajistit bezpečnost před teroristy a lidé na to slyší. Vtip je ovšem v tom, že dosažení takovéto bezpečnosti vůbec není v lidských silách, takže do nemožnosti stupňovaná bezpečnostní opatření mohou mít jen jediný opravdu zaručený efekt: čím dál větší pošlapávání svobody a ponižování lidské důstojnosti.[ více ]

pondělí 4. leden 2010 07:09 | Reputace článku: 10,68

Vít Machálek

Vít Machálek

Politika, morálka, náboženství, historie, kultura.

Svým vzděláním a profesí jsem religionista a historik, zabývající se církevními dějinami, vztahy mezi různými náboženstvími, psychologií náboženství, náboženskými motivy v populární hudbě aj. Jsem také autorem životopisu Emila Háchy (Prezident v zajetí, Praha: Regulus, 1998). Osobně se angažuji v mezináboženském dialogu jako jeho křesťanský účastník (viz www.mezinabozensky-dialog.wz.cz).

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora